BT4all ver.3.0 Perm


Podnikání v dnešní době bývá většinou spojeno s cestováním pracovníků či dopravou zboží a produktů a evidence a
náklady s touto činností spojené podléhají zákonům a vyhláškám České republiky.
Pokud ve Vaší firmě řešíte problém s evidencí pracovních cest, vyplácením náhrad při pracovních cestách,
s vedením knih jízd, plánováním cest s ohledem na dostupnost firemních či soukromých vozidel,
evidencí a sledováním firemního autoparku včetně nákladů na provoz a servis, sledování a plánování firemních nákladů aj.,
je výše uvedený softwarový produkt schopen Vám poskytnout silný nástroj na jeho řešení.


Problematiku náhrad při pracovních cestách řeší následující zákony a vyhlášky :
- zákon 262 / 2006Sb – Zákoník práce, část 7 $151-189
$151-155 – obecné ustanovení
$156-172 – druhy cest.náhrad pro podnikatelskou sféru
$173-181 – druhy cest.náhrad pro státní sféru
$182-189 – společná ustanovení
- vyhláška MPSV – sazby stravného, průměrné ceny PHM
- vyhláška MF - sazby stravného pro zahr.pracovní cesty
- pokyn ŽÚ - průměrné ceny PHM pro OSVČ
- zákon 586/1992 o daních z příjmu, $24 odst. 2ZH


Aplikace obsahuje:

 • evidence firemního autoparku včetně fotogalerie
 • evidence pracovníků včetně soukromých vozidel
 • evidence uskutečněných pracovních cest s možností kombinování způsobů dopravy
 • automatický výpočet náhrad včetně stravného i při zahraničních cestách
 • tvorba cestovního výkazu s možností elektronického předání
 • záznamy o provozu vozidla tzv. knihy jízd firemních vozidel
 • evidence pracovních výkazů pracovníků jako možný podklad pro fakturaci práce
 • edidence zákazníků (podniků, firem, živnostníků)
 • sledování nákladů na firemní vozidla včetně servisních prací a údržby
 • výpočet silniční daně, evidence záloh silniční daně a tvorba přiznání
 • sledování nákladů na střediska a zakázky
 • sledování cestovních nákladů na zákazníka
 • hlídání termínů STK firemních i soukromých vozidel
 • hlídání termínů servisních akcí vozidel (výměny náplní apod.)
 • plánování cest včetně rezervace vozidel a tvorby cestovního příkazu
 • možnost definování pravidelně se opakujících cest
 • uživatelsky rozšířitelná databáze tras, vzdáleností, hraničních přechodů
 • možnost definování trasových okruhů (předváděcí jízdy apod.)
 • možnost generování knihy jízd na základě plánů
 • možnost vytvoření dat pro přenos do personálních a mzdových systémů (např.Perm)
 • možnost chráněného přístupu do aplikace pomocí osobních přístupových kódů

Logická struktura aplikace:


Logická struktura evidence cesty a výpočtu náhrad:


Uživatelské charakteristiky:

 • jednoduchost pořizování údajů i tvorba výstupních dokumentů
 • příjemné a přehledné uživatelské prostředí
 • možnost plného klávesového ovládání aplikace (bez použití myši)
 • časová historie všech nezbytných údajů, sazeb a parametrů pro výpočty
 • spolehlivost SQL řešení
 • mimo standartní tisk je možno směrovat výstupy do souborů XLS, PDF aj.


Doplňkové služby:

 • hot-line (e-mailový, telefonický)
 • úpravy aplikace v rámci aktualizace do 20 hodin prací zdarma
 • tvorba a úpravy tiskových výstupů dle zadání uživatele

Výhradní zastoupení pro produkt BT4All


Výhradní práva pro poskytování softwarové aplikace BT4All má firma "Kvasar, spol. s r.o. Zlín", (pozn. obchodní název aplikace firmy Kvasar je "Cesty3") která se zabývá mimo jiné tvorbou mzdových a personálních systémů. Výstupy z aplikace BT4All je možno využít při práci s aplikací "Perm 3" - mzdový a personální program fy. Kvasar.

Obchodní podmínky a ceník pro aplikaci BT4All www.kvasar.cz


Ukázky užiovatelského prostředí:

Firemní autopark + kniha jízd


Záznam o firemním vozidle


Záznamy z galerie fotografií a dokumentů


Záznamy o služební cestě (hlavička)


Dotazy o podrobnější informace, příp. žádost o zaslání prezentace aplikace (.pps) směřovat na e-mail radek.kedrus@avonet.cz

Dotazy a informace : Pošli e-mail


ing.Radek Kedruš IČO: 74818848 Poskytování software